درب اتوماتیک بیمارستان

   شرکت ایمن پاد دارای متنوع ترین رنج درهای اتوماتیک جهت بیمارستانها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-درب های اتوماتیک جهت ورودی های اصلی و ورودی بخشها بدون محدودیت تردد
2-درب اتوماتیک جهت اتاق عمل با روکش استیل
3-درب اتوماتیک مخصوص اتاق رادیولوژی و پرتودرمانی با لایه سرب تا قطر سه میلیمتر
4-درب بونکر اتوماتیک با لایه سرب و پارافین تا وزن 5000 کیلوگرم
5-درب اتوماتیک مخصوص اتاق پاک Clean Room با قابلیت درز بندی صددرصد با روکش استیل
6-درب اتوماتیک آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم SLX-D ویژه اتاق پاک و اتاق های پرتو درمانی با درز بندی کامل و لایه سرب

کاتالوگ درب اتوماتیک ضد تشعشع SLX-D

سیستم  SLA و SLX جهت ورودی های اصلی و داخلی بیمارستانها

کاتالوگ درب اتوماتیک SLX

 کاتالوگ درب اتوماتیک SLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسیدن راجب محصول